top of page

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica elektryczna

to element sieci elektrycznej zawierający  urządzenia i podzespoły służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z:

 • urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik)

 • ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć)

 • pomiarowym (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej)

 • regulacyjnym (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym).

Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:

 • rozdzielnice tablicowe – na niewielkie prądy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach nieprzemysłowych,          tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szkołach itp.

 • rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie większe prądy, główne zalety to: niewielkie wymiary, łatwość montażu,      duża odporność na działanie środowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość stosowania ich                 w pomieszczeniach zamkniętych

 • rozdzielnice szafowe – na najwyższe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Wyróżnia się rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.

Podział w zależności od funkcji e elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:

 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice

 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)

 • Rozdzielnice siłowe

 • Rozdzielnice oświetlenia itd

Podział w zależności od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):

 • Rozdzielnice wnętrzowe

 • Rozdzielnice napowietrzne

Podział w zależności od możliwości przemieszczania:

 • Rozdzielnice stacjonarne

 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)

Podział w zależności od sposobu zainstalowania:

 • Rozdzielnice naścienne

 • Rozdzielnice przyścienne

 • Rozdzielnice wolnostojące.

Rozdzielnice niskiego napięcia
bottom of page